Ontstaan Projectcommissie

Heel in het kort…

Vanuit Ymere is de vraag gekomen aan bewoners of zij interesse hadden om betrokken te worden bij een bewonerscommissie (BC) of klankbordgroep. Een aantal bewoners heeft aangegeven dit te willen doen.

Op 30 juni 2020 was de Startbijeenkomst Sterrenbuurt, tijdens het overleg waren 10 bewoners van de Sterrenbuurt aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst was voornamelijk kennismaken met elkaar en een korte toelichting op het traject dat wij gaan doorlopen.

Dinsdag 1 september 2020 was de tweede bijeenkomst.
Tijdens het overleg waren 8 bewoners van de Sterrenbuurt aanwezig.

In overleg met !Woon is besloten om een Projectcommissie op te richten waar nu een aantal bewoners zitting in hebben. Op 29 september is hier een aparte bijeenkomst voor geweest met uitleg.

De projectcommissie kan namens bewoners het overleg gaan voeren over de voorbereidingen van de plannen en de uitvoering van de renovatie. Wij gaan ons best doen de belangen van alle huurders zo goed mogelijk te waarborgen in de afspraken die er gemaakt worden.