Projectcommissie Sterrenbuurt

Haarlem, 25 oktober 2020

Ymere heeft alle bewoners enige tijd geleden per brief gevraagd wie er mee wil denken en met hen wil overleggen over de plannen met onze woningen. Een aantal bewoners heeft zich hiervoor aangemeld en inmiddels hebben er twee bijeenkomsten met Ymere plaatsgevonden en hebben we ons laten informeren over de rechten en plichten van huurders bij renovatie.

Wij hebben besloten ons als bewoners te organiseren in een projectcommissie en op die manier het overleg met Ymere aan te gaan. Als commissie kunnen we alle huurders vertegenwoordigen. Een ander voordeel is dat een commissie wettelijke rechten heeft bij het overleg met de verhuurder.

De projectcommissie kan namens bewoners het overleg gaan voeren over de voorbereidingen van de plannen en de uitvoering van de renovatie. Wij gaan ons best doen de belangen van alle huurders zo goed mogelijk te waarborgen in de afspraken die er gemaakt worden.

Wij zullen alle bewoners op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief en deze website. Ook zijn we van plan jullie meningen op te halen over de plannen zodra deze in grote lijnen duidelijk zijn. Op basis van jullie input geven wij een advies aan Ymere over de plannen.

De projectcommissie bestaat uit de volgende bewoners:

Joyce Hogendijk John Koster
Greta Jagtman René Snoeks
Jack Uhl Steven Seelen

Als Projectcommissie worden wij ondersteunt door !Woon en De Waakvlam

De projectcommissie vertegenwoordigd de bewoners, huurders van de onderstaande adressen:

Herculesstraat 1-37, 2-26 Junoplantsoen 32-54, 62-66
Pallastraat 1-17, 2-32 Pleiadenstraat 5-85
Schutterstraat 1-29, 2-50 Siriusstraat 1-43, 2-36
Steenbokstraat 1-33, 2-32

Het gaat in totaal om 175 huurwoningen. Er zijn 48 woningen verkocht en in particulier eigendom, deze bewoners worden niet door de commissie vertegenwoordigd. De eigenaren hebben apart overleg met Ymere.


— Laatste nieuwsberichten

— Ontstaan Projectcommissie

Mocht u vragen hebben aan de commissie of heeft u input voor het overleg dan kunt u contact opnemen met de commissie.