Werkzaamheden

Op dit moment is Ymere nog druk bezig met onderzoeken in de woningen. Zij gebruiken de resultaten van deze inspecties om het plan verder uit te werken. Dit plan overleggen zij met de projectcommissie Sterrenbuurt. Dit is een groep geïnteresseerde bewoners die zich heeft aangemeld om u te vertegenwoordigen en samen met Ymere een plan op te stellen.

Eerste opzet plan werkzaamheden (voorlopig)
Algemeen in het kort (De werkzaamheden zijn nog niet definitief):

Buitenzijde:
schilderen en herstellen  houtrot aan de kozijnen.
Voordeuren voorvangen en de draaiende delen in de kozijnen.
Herstellen en reinigen gevel
Dakgoten vervangen

In de woning:
Rookmelders controleren
Brandveiligheid op orde brengen
Keuren van elektra- en gasinstallaties
Verwijderen eventueel aanwezige asbest.
Indien nodig  herstelwerk in badkamer, keuken of toilet

Woning verbetering:
Isoleren van spouwmuur, dak en vloer
HR++ glas aanbrengen in woningen die dit niet hebben
CO2-gestuurde mechanische ventilatie aanbrengen in de woning