Ymere

Op de volgende pagina’s kunt u alle informatie vinden van Ymere voor wat betreft het onderhouds- en verbeterplan voor uw woning.

Mochten er van de kant van Ymere nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt dat op de pagina Nieuwsberichten van Ymere geplaatst.

Tot op heden is alles nog in voorbereidende fase, Ymere is nog druk bezig met onderzoeken in de woningen. Zij gebruiken de resultaten van deze inspecties om het plan verder uit te werken. Dit plan overleggen zij met de projectcommissie Sterrenbuurt.

Ook de planning is onder voorbehoud.


— Nieuwsberichten van Ymere

— Werkzaamheden

— Planning